fbpx

Adatkezelési Tájékoztató

(hatályos: 2022. május 03-tól)

BEVEZETŐ

Kiemelten fontos számunkra, hogy betartsuk az aktuálisan érvényes és hatályban lévő adatvédelmi szabályozást, törvényeket, így az alábbiakban bemutatjuk a www.menyegzorefel.hu és a Hajnik Ágota Juliánna e. v. („Adatkezelő”) adatvédelemre vonatkozó folyamatait, illetve azt, hogy a honlap látogatóinak személyes adatait az Adatkezelő milyen célból, milyen jogalappal és mennyi ideig kezeli.

Alapfogalmak

Mik azok a személyes adatok? A személyes adat az érintettre vonatkozó bármely, azonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozó információk, pl. név, azonosító szám, telefonszám, helymeghatározó adat, e-mailcím stb. Az ilyen személyes adatokat az Adatkezelő kezeli. Az adatkezelés az adatokon végzett bármely művelet, pl. azok felvétele, rögzítése, tárolása, felhasználása. Az Érintett az a természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak. (pl. honlap látogatója, szerződéses partner, ajánlatot kérő személy)

 

 1. AZ ADATKEZELŐ

Neve:  Hajnik Ágota Juliánna e. v..
Képviselő neve: Hajnik Ágota
Elérhetősége: +36 30 329 94 66
Hivatalos levelezési cím: 1141 Budapest, Gödöllői utca 167. 2.em. 6
Adatkezelő honlapjának címe: www.menyegzorefel.hu
E.v. nyilvántartási szám: 51796970

Adószám: 68473705-1-42

 1. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely adatvédelmi tisztviselő alkalmazását indokolttá tenni.

 1. HOGYAN ÉS MIKOR KERÜLÜNK KAPCSOLATBA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIVAL

Amennyiben Ön felveszi velünk a kapcsolatot akár a weboldalon található űrlapon, akár e-mailen vagy telefonon keresztül, úgy az alábbi személyes adatait kezeljük, az alábbi célból és jogalappal, a jelen tájékoztatóban meghatározott ideig.

3.1       Kapcsolatfelvétel során

Kapcsolatfelvételre a www.menyegzorefel.hu weboldalon kihelyezett kapcsolatfelvétel céljából elhelyezett felületre https://menyegzorefel.hu/kapcsolat/ kattint, itt talál egy kapcsolatfelvételi űrlapot.

 

Adatkezelés célja és jogalapja

A kapcsolatfelvételt biztosítjuk az érdeklődő látogatóknak, hogy közvetlenül fel tudják venni kapcsolatot cégünkkel. A név, az e-mailcím és a telefonszám megadását kérjük, melyeket a látogató önkéntes hozzájárulásával ad meg, azaz önkéntes hozzájárulás alapján kezeljük. A név, e-mailcím és telefonszám megadása kötelező a kapcsolat felvétele céljából. Amennyiben a kapcsolatfelvétel során árajánlat adása és annak elfogadása történik bármely fórumon (weboldal, e-mail), úgy az árajánlat elfogadásával a jelen adatvédelmi tájékoztató és az ÁSZF is elfogadásra kerül, melyről elfogadás előtt az Érintett tájékoztatót kap.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Az üzenete a saját postafiókunkba kerül. Abban az esetben, ha nem jön létre üzleti kapcsolat közöttünk, levelét töröljük. Rendszeresen takarítjuk postafiókunkat, de legalább hat (6) havonta.

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?

Adatkezelési hozzájárulását visszavonhatja a menyegzorefel@gmail.com címre küldött üzenetével, ebben az esetben egy munkanapon belül töröljük az üzenetét, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a neve egy másik listára, amely a törölt üzeneteket tartalmazza. A hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek minősül.

Pontos jogalap

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

3.2       Közvetlenül a nyilvános, elektronikus levelezési címünkre küldött üzenet

Ha kapcsolatfelvételi célból közvetlenül a menyegzorefel@gmail.com e-mail címre küld üzenetet, az adatait így kezeljük. Nyilvános elektronikus levelezési címünkre közvetlenül is küldhet üzenetet, az így küldött üzenetnél megismerjük a nevét, az e-mail

Adatkezelés célja és jogalapja címét és minden további személyes adatát, amelyet az üzenetben elhelyez (pl. foglalkozása, telefonszáma, esküvő helyszíne, esküvő dátuma, fényképe az aláírásánál). Az Ön hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat, azért, hogy írásban vagy telefonon beszélgetést folytathassunk, tehát kapcsolatfelvételi célból.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Ha nem jön létre üzleti kapcsolat, az ajánlatunkat nem fogadja el levelét töröljük a rendszeres karbantartási munkálatok során, de legalább hat (6) havonta.

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?

Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenet küldésével, amelyet a menyegzorefel@gmail.com e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk az üzenetet, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a neve egy másik listára, amely a törölt üzeneteket tartalmazza. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

Pontos jogalap

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

Mi történik, ha elfogadja ajánlatunkat?

Amennyiben ajánlatunkat elfogadja és létrejön közöttünk az üzleti kapcsolat, az eredeti Ön által küldött üzenetet megtartjuk és a szerződéses jogalap szerint kezeljük a megadott személyes adatait.

Pontos jogalap ajánlat elfogadása esetén (lásd: 3.5 pontban)

3.3       Kapcsolatfelvétel nyilvános telefonszám útján

Adatkezelés célja és jogalapja

A honlapunkra kihelyezett telefonszám (+3630 329 9466) felhívása során látni fogjuk a telefonszámát. Valószínűleg a nevét is megismerjük. A hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassuk, a további kapcsolattartást megkönnyítsük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentünk el. A híváslistánk magától törlődik a készüléken, 14 napig tárolódnak a beérkező, kimenő és nem fogadott hívások.

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?

Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenettel, amelyet a menyegzorefel@gmail.com e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk a készülék híváslistájából a számot, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a telefonszáma egy másik listára, amely a törölt telefonszámokat tartalmazza. A hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

Pontos jogalap

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

Mi történik, ha kapcsolatban maradunk?

Abban az esetben, ha tartós üzleti kapcsolat alakul ki közöttünk, a telefonszámot elmentjük a telefonunkra, laptopunk listájára a munkakapcsolat közvetlen fenntartása érdekében. A továbbiakban a szerződéses jogalap szerint kezeljük a megadott személyes adatait.

3.4       Számlázási kötelezettségünk teljesítése

Adatkezelés célja és jogalapja

Számláinkat elsősorban elektronikus alapon állítjuk ki a (szamlazz.hu) közreműködésével. A kiállításhoz a következő adatokat kérjük el: számlázi név, számlázási cím, e-mail cím (az elektronikus számla megküldésének biztosítására). Ha átutalással egyenlíti ki a számlánkat, a bankszámlakivonat tartalmazza az utalást indító fél nevét és bankszámlaszámát. Jogi személy esetében: cégnév/székhely/adószám. Jogi kötelezettségünk a számlázás, ezért ezekre az adatokra feltétlenül szükségünk van.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A tárolás időtartamát jogszabály (Számviteli törvény) írja elő, eszerint a kiállítás éve + 8 év a megőrzés időtartama.

Mi történik, ha nem adja meg a kért adatokat vagy hiányos adatokat szolgáltat?

Nem tudjuk teljesíteni számlázási kötelezettségünket, ezért lehetetlen a kért szolgáltatást nyújtanunk, jogi kötelezettségünket nem tudjuk teljesíteni, így az üzleti kapcsolatunk nem tartható fenn.

Pontos jogalap

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján adatkezelésünk jogalapja a jogi kötelezettség, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. a bizonylatok megőrzésének határidejét részletezi, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pontja a számla kötelező elemeit részletezi.

3.5       Szolgáltatásaink teljesítése, szerződéskötés

Adatkezelés célja és jogalapja

Szolgáltatásaink nyújtása, teljesítése során mindenképpen kapcsolatba kerülünk a következő személyes adatokkal: megbízó név, cím, e-mailcím, telefonszám, kapcsolattartó neve, elérhetősége. Ezeket az adatokat a szerződéses jogalap alapján kezeljük, a kezelés célja az ügyfelünk által adott megbízás teljesítése.

Abban az esetben, ha szerződéses partnerünk, szolgáltatónk kéri, úgy előfordulhat, hogy adattovábbítást végzünk abból a célból, hogy a Megbízó szerződést köthessen az adott szolgáltatóval. Az adatkezelő csak előkészíti a szerződéshez szükséges adatokat, azonban szerződést nem köt a megbízó helyett. Csak a megbízás keretein belül kezeljük az adatokat és továbbítjuk azt a megbízónk által kiválasztott harmadik személy részére. Az adatok jogszerűségéért, az adatok továbbításáért a megbízó partnerünk felel (lásd. 3.11.).

A megbízás során kezelt adatok jogalapja a szerződés teljesítése.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A tárolás időtartama függ a közöttünk fennálló szerződés tartalmától. A szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig kötelesek vagyunk megőrizni az adatokat.

Pontos jogalap

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:58. § (A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.)

Mi történik, ha nem adja meg a kért adatokat?

Szolgáltatásaink természetéből fakad, hogy tudnunk kell, kivel kötünk szerződést akár szóban, akár írásban. Ha nem ismerjük a kért adatokat, a szerződéskötés elmarad és töröljük minden adatát a rendszereinkből.

3.6       Fényképek közzététele és adatkezelése

Adatkezelés célja és jogalapja

Szakmai munkánk során a szerződésben álló ügyfeleink, együttműködő partnereink kifejezett hozzájárulása alapján (melyet a szerződésben megadott) kezeljük az őket és a helyszíneket (pl. rendezvények helyszíne, dekorációk, berendezések, egyedi elrendezések, virágok stb.) ábrázoló fényképeket és az érintettek hozzájárulásával használjuk azt fel közzétételre, azaz szolgáltatásaink népszerűsítésére, amely fénykép megjelenhet az Adatkezelő honlapján, az őt népszerűsítő közösségi oldalakon, reklámfelületeken. Fényképek esetén a fényképet elkészítő fotográfus nevét is feltüntetjük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A fényképeket a közzététel visszavonásáig tároljuk. Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenettel, amelyet a menyegzorefel@gmail.com e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk a közzétett képeket. A hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

Pontos jogalap

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

3.7       Online konzultáció során kezelt adatok

Adatkezelés célja és jogalapja

Az online konzultáció célja, hogy átfogó képet kapjon a Felhasználó érdeklődő a szakmai munkáról, segítséget kapjon a szolgáltatások sorrendjéről, illetve szerződéses jogviszony jöjjön létre.

Az online konzultáció előzetes díjfizetéshez kötött az ÁSZF-ben foglaltak szerint. A kiállított számlához a Név, cím, e-mailcím (e-számla miatt) megadását kérjük és annak jogalapja a számlázási kötelezettségünk teljesítése (lásd: 3.4. pont a jelen tájékoztatóban). Az ezen felül megadott adatok (pl. skype, zoom vagy hangouts elérhetőség) a konzultációs csatorna kiválasztása miatt szükségesek, melynek célja az online beszélgetés lebonyolítása. A beszélgetésről nem készítünk kép- és hangfelvételt, a beszélgetés során bejelentkező személy önkéntes hozzájárulása alapján lép be a beszélgetésbe és mondja el véleményét, kérdéseit.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A számlázáshoz szükséges adatokat a 3.4 pontban foglaltak szerint kezeljük. Amennyiben szerződés jön létre köztünk, úgy az adatokat a szerződés teljesítés érdekében kezeljük (lásd 3.5). Ha nem jön létre üzleti kapcsolat, úgy a számlázási adatokon kívül megadott egyéb megadott adatokat (pl. kommunikációs csatorna, telefonszám) legkésőbb 6 (hat) havonta a fióktakarítási munkálatunk során töröljük.

Pontos jogalap

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

3.8       Online termékrendelés

Az online űrlapon megadandó kötelező adatokat részben számla kiállítás céljából (lásd.: 3.4 pont), részben futárszolgálattal vagy postai kiszállítás céljából kezeljük. Futárszolgálat vagy postai kézbesítés esetén a futárszolgálatnak vagy postai szolgálatónak továbbítjuk az adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint. Ennek megfelelően változik az adatkezelés jogalapja és a megőrzési idő a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint.

3.9        Workshopok szervezése (online)

A Workshop célja a már saját maguk esküvőszervező pároknak nyújt professzionális segítséget a teendők listájáról, költségvetésről, tippekről, hasznos tanácsokat ad, hogy a fölösleges köröket elkerüljék a párok. A workshopokra akár e-mailen (menyegzorefel@gmail.com), hírlevélen keresztül vagy akár a weboldalon keresztül https://menyegzorefel.hu/online-workshop/ lehet jelentkezni a szükséges adatok önkéntes, előzetes tájékoztatáson alapuló megadásával.

Az online workshopra történő jelentkezés a fenti elérhetőségeken a jelentkezési lap önkéntes kitöltésével, a Szolgáltató által meghirdetett időpontra az alábbi adatok megadásával lehetséges: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mailcím, esküvő tervezett dátuma, lakcím. A részvételre a workshop díjának előre utalásával van lehetőség, a díj megfizetése – számla ellenében – az ÁSZF-ben foglaltak szerint történik.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

A számlázáshoz szükséges adatokat a 3.4 pontban foglaltak szerint kezeljük. Amennyiben szerződés jön létre köztünk, úgy az adatokat a szerződés teljesítés érdekében kezeljük. Ha nem jön létre üzleti kapcsolat, úgy az egyéb megadott adatokat (pl. kommunikációs csatorna, telefonszám) legkésőbb 6 (hat) havonta a fióktakarítási munkálatunk során töröljük.

Pontos jogalap

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

3.10     Hírlevélre feliratkozás

A hírlevél célja, hogy az érdeklődő érintettek értesüljenek az aktuális trendekről, akciókról, szolgáltatások bemutatásáról, annak színvonaláról. A hírlevélre történő feliratkozás során közölt adatok (név, e-mailcím) megadása önkéntes hozzájárulás alapján történik (a weboldalon keresztül is kipipálható, azaz megadható az önkéntes hozzájárulás). Az adatkezelés célja a hírlevél kiküldése. Az Adatkezelő a hírlevélre történő feliratkozás során az adatokat nem ellenőrzi, az adatok valódiságáért a kitöltő személy felelős. A hírlevélre történő feliratkozással az előzetes tájékoztatás után az érintett a jelen adatkezelési tájékoztatót elfogadja.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a hírlevélről le nem iratkozik. A leiratkozásról a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva van lehetőség. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem keresi meg az érintettet. Bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

Pontos jogalap

A hírlevélre történő feliratkozás: Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

3.11     Üzleti és szakmai partnereink adatainak kezelése

Munkánkat szoros együttműködésben végezzük hasonló területen dolgozó szolgáltatókkal (pl. éttermek, rendezvényhelyszínek, dekorosok stb), akikkel szakmai konzultációt folytatunk a napi munkafolyamatok biztosításához olyan személyekkel, akikkel alkalomszerűen vesszük fel a kapcsolatot, vagy valaha szerződéses kapcsolatban álltunk.

Adatkezelés célja és jogalapja

Partnereink nevét, címét, telefonszámát, e-mailcímét és a kapcsolattartó címét kezeljük jogos érdek alapján. A mindennapi munka életszerű kivitelezése a célunk az adatkezeléssel.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?

Hosszú távú, de időszakos üzleti kapcsolat fennállásáig, vagy tiltakozásig, törlési kérelemig.

Az ilyen adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési tesztet készítünk annak érdekében, hogy az így tudomásunkra jutott és kezelt személyes adatok kezelésével nem sértjük partnereink magánszféráját. Partnereink igény szerint megtekinthetik az érdekmérlegelési tesztet és a tiltakozáshoz való jogot is biztosítjuk részükre. Ha valaki nem szeretné a partnereink közül, hogy felhívjuk, írjunk neki, szakmai vagy üzleti kérdésben, töröljük az adatokat. Jellemzően olyan adatokat kezelünk jogos érdek alapján, amelyet partnereink bocsátottak a rendelkezésünkre korábbi együttműködésünk vagy találkozásunk során.

Pontos jogalap

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. f) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a jogos érdek.

3.12.    Szerződő partnereink által megküldött adatok

Az adatkezelés célja és jogalapja

Előfordul, hogy üzleti partnerünkkel történő szerződéses jogviszony alapján a szerződött partnerek által továbbított adatokat (pl. önéletrajzokban szereplő adatokat: név, anyja neve, lakcím, e-mail, telefon) ismerünk meg. Itt adatfeldolgozók vagyunk. Az adatkezelés jogszerűségéért ebben az esetben üzleti partnerünk felel, akivel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk és a személyes adatokat a szerződésünk teljesítése keretében kezeljük.

A szerződés megszűnését követően, haladéktalanul töröljük a szerződött partnerek által továbbított adatokat.

Pontos jogalap

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:58. § (A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.)

3.13     Technikai adatok

Ha Ön megtekinti honlapunkat, automatikusan rögzítésre kerül az Ön eszközének (IP cím, laptop, PC, telefon, táblagép) IP címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver automatikusan naplózza az Ön külön hozzájárulása, cselekménye nélkül. A technikai adatokba beletartozik az IP cím, a bejelentkezési információ, böngészőadatok és az oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja és a készülék adatai, amivel az oldalt megtekintette. Az adatok forrása az analitikai szoftverünk (GoogleAnalytics). Ezen adatokból a rendszer statisztikai adatokat generál, melyek egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy a felhasználók szokásait kielemezzük az oldalon és megőrizzük az oldalunk biztonságos működését. Az adatok feldolgozásának jogalapja a látogató érdeklődése a tevékenységünk irányába, ami lehetővé teszi, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk az adatokat és az üzlet növelésére felhasználjuk, illetve a honlap megfelelő működtetéséhez fűződő jogos érdek a jogalapunk.

A Google Analytics adatvédelmi áttekintése itt érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

Pontos jogalap

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás. A Google Analytics által létrehoott cookie-k időtartama 30 napra szól. A session ID-k az oldal elhagyása után automatikusan törlődnek.

3.14     Anonimizált adatok és „Cookie”-k

A www.menyegzorefel.hu oldalon, e-mail üzenetekben és hirdetésekben használ ú.n. “cookie”-kat és hasonló technológiákat, mint követőkódok, re-marketing címkék, pixelek, amik a felhasználó hozzájárulása után lépnek működésbe. Ezek a technológiák segítenek nekünk jobban megérteni a felhasználók viselkedését és érdeklődését, így segítve a magasabb színvonalú és hatékonyabb működésünket.

 

cookie megnevezése

feladata

feltétlenül szükséges

lejárata

_ga

Google Analytics azonosító. A felhasználókat különbözteti meg (de nem azonosítja)

igen

2 év

_gid

Google Analytics azonosító. A felhasználókat különbözteti meg (de nem azonosítja)

igen

24 óra

cb-enabled

Cookie és GDPR elfogadási felugró ablakban a beleegyezés megjegyzése

igen

1 év

PHPSESSID

php munkamenet azonosítása

igen

24 perc

A célunk az, hogy az oldal használata felhasználóbarát legyen. Amennyiben a felhasználó szeretné megtiltani ezeknek a technológiáknak a nem személyes adatok rögzítését, az megtehető az alábbi módokon:

A webhelyen megjelenő cookie figyelmeztetések segítségével letiltható ezek betöltődése

Pontos jogalap

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

3.15     Adattovábbítás

Előfordul, hogy szerződéses partnereink megbízásából adatokat továbbítunk, adatokat dolgozunk fel. Az adattovábbítás feltételeit minden esetben betartjuk, szerződéses kapcsolatban állunk megbízóinkkal, amely szerződésben az adattovábbítási feltételek rögzítve vannak. Az adatok kezelésének célját, időtartamát, a továbbítás címzettjei az érintettek jogait vagy az adatok kezelésének egyéb feltételeit kezelésének lehetséges célját is figyelembe vesszük.

Az adatok feldolgozásának, tárolásának idejét az adatfeldolgozói szerződés tartalmazza.

Pontos jogalap

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:58. § (A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.)

3.16     Közösségi oldalak adatkezelése (FB, Instagram, Linkedin)

Azzal, hogy követ bennünket, elérhetővé válik számunkra az Ön profilja, azonban arról adatot nem kezelünk és nem rögzítünk a belső rendszerünkben. Az adatkezelés célja az Ön tájékoztatása az aktuális információnkról, szolgáltatásokról.  Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ha nem követ bennünket, úgy a hírfolyam sem jelenik meg rólunk.

Elérhetőek vagyunk Facebookon, Instagramon is. A közösségi csatornákon található üzenőfalon közzétett hírfolyamunkra Ön az oldalon található „követem”/”follow”/”feliratkozás”linkre kattintva iratkozhat fel és ugyanitt található a „nem követem”/unfollow”/leiratkozás link is, ha nem szeretne bennünket követni. Az üzenőfali beállításoknál lehetősége van szűrni/törölni az üzenőfalon megjelentetni nem kívánt híreket.

Csatorna

Adatkezelő

Adatkezelési Tájékoztató

Facebook

Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország)

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram

Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország)

https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás, a hozzájárulása a visszavonásig/leiratkozásig tart. A visszavonás nem érinti a megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Pontos jogalap

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.


 1. KIK ISMERHETIK MEG AZ ÁLTALUNK KEZELT SZEMÉLYES ADATOKAT?

4.1       Tárhelyszolgáltatás

A tárhelyszolgáltató nem fér hozzá a levelezőrendszer tartalmához, a tárhelyen személyes adatok tárolása nem történik. A levelezőrendszer szolgáltatója a Microsoft Exchange Outlook, így a weboldalon megadott adatok tárolása felhőalapú szolgáltatás, a tárhelyen, szerveren nem jelenik meg személyes adat.  

Cégnév: EVOLUTIONET Kft.

Cégjegyzékszám: 02-09-075023

Adószám: 14992511-2-02

Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi u. 75.

4.2       Könyvelés

Cégnév: Nueva Könyvelő és Adótanácsadó Kft.

Cégjegyzék szám: 13-09-180053

Adószám: 22781983-2-13

Székhely (iroda): 1096 Budapest, Telepy u. 24.

A könyvelővel szerződéses jogviszonyban állunk, vele adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. A számlák rögzítésén és a bevallások elkészítésén kívül nem végez más adatfeldolgozói műveletet. Az érintett kérésére rendelkezésre bocsátjuk a könyvelő elérhetőségét.

4.3       Számla kiállítása

A számlákat a www.szamlazz.hu, mint adatfeldolgozó kezeli. KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.) 01-09-303201; adószám: 13421739-2-41

A számla kiállításához szükséges adatokat ismeri meg. (név, lakcím, e-mailcím)

4.4       Honlap karbantartása

A weboldal karbantartását www.weblapdoki.hu Varga Norbert végzi. A honlap karbantartójával adatfeldolgozási szerződést kötöttünk.

Név: Varga Norbert e.v.

Adószám: 79645519-1-23

Székhely: 6000 Kecskemét, Fecske u. 30. fszt. 6.

Nyilvántartási szám: 34913061

4.5       Futárszolgálat

Webshop Partner Kft

Székhely és postacím: 2133 Sződliget, Petőfi S. u. 9.

Telephely: 2600 Vác, Zrinyi u. 39.

Cégjegyzékszám: 13-09-172247

Adószáma: 25046119-2-13

telefon: +36308483100

email: logisztika@webshopiroda.hu

Kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mailcím, telefonszám.

A futárszolgálat a kiszállítás céljából további alvállalkozókat vehet igénybe.

 1. AZ ÉRTINTETTEK JOGAI

Az adatkezelés teljes időtartama alatt a következő jogosultságok illetik meg azokat, akiknek személyes adatait kezeljük.

 • már az adatkezelést megelőzően tájékozódhat a látogató vagy jövőbeni partnerünk az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról („előzetes tájékozódáshoz való jog”);
 • joga van ahhoz, hogy hozzáférjen az adatkezelő által tárolt személyes adatokhoz és azokat megismerhesse, ellenőrizze. A hozzáférést az Adatkezelő e-mailcímén kérheti írásban. Az Adatkezelő az Érintetteket elektronikus úton (e-mailen) tájékoztatja: a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és idejéről, továbbá, hogy az adatokat továbbította-e és azok mely személyek részére kerültek továbbításra. Amennyiben másolatot kér az Érintett azt az Adatkezelő adminisztratív költségként számíthatja fel (kivéve az első másolat kiadása);
 • joga van az Érintettnek, hogy helyesbíthesse az adatait vagy azok kiegészítését kérje;
 • joga van a törlést kérni (kivéve, ha az adatkezelés szükséges jogi kötelezettség teljesítéséhez, pl. számla kiállítása esetén), az adatkezelést korlátozni, tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen;
 • joga van arra, hogy kérésre az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje (kérelemre e-mailben) ha az adat kezelése jogellenes, hiányos vagy téves, megszűnt az adatkezelés célja vagy lejárt a tárolási határidő vagy azt a bíróság, hatóság elrendelte) a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő minden címzettet köteles fentiekről tájékoztatni, akivel vagy amellyel a személyes adatot közölték.;
 • joga van a saját adatait megszerezni, amely adatokat a jelen tájékoztató alapján megadott. Csak az érintett által átadott adatokra vonatkozik ez a jogosultság pl. statisztikai adatokra nincs lehetőség;
 • Az Érintett az Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adataival kapcsolatban jogosult az adatait: (i) tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni; (ii) jogosult más adatkezelőhöz továbbítani; (iii) kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható;
 • tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a személyes adatai közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha tiltakozik, az Adatkezelő köteles törölni a rendszerében az Érintett írásbeli (e-mail) kérelmére az adatokat. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül ingyenesen, írásban tájékoztatja az Érintettet az intézkedéséről és ismerteti az indokokat és a jogorvoslati lehetőségeket, vagyis, hogy kihez fordulhat. Ha a tiltakozás megalapozott, az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat.;
 • ha előfordul adatvédelmi incidens (adatok sérülnek, elvesznek vagy jogosulatlanul kerülnek harmadik félhez) az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni az Érintettet;
 • az Érintett, ha úgy érzi, hogy az adatai kezelése nem jogszerű, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, a felügyeleti hatóság döntésével szemben vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy 3 hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatba, bírósághoz fordulhat.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK, PANASZ BENYÚJTÁSA

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét a menyegzorefel@gmail.com  e-mail címen, vagy az Adatkezelő székhelyére (lásd: 1. pont) címzett postai küldemény formájában jelentheti be. Ha úgy gondolja, hogy szabálytalanul kezeljük a személyes adatait, segítünk Önnek. Az érintett a személyes adatai védelméhez való jogait polgári bíróság – az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy (választása szerint) a lakóhelye vagy ennek híján tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék – előtt érvényesítheti, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszáma: +36 1/391-1400; e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) panasszal fordulhat.

Amennyiben az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy az Érintettet azonosítani tudja, az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ha az Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, az Érintett személyazonosságának igazolásához szükséges információk nyújtását kérheti.


 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.


 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Tájékoztatónk 2022. május 03.  napján lép hatályba. Abban az esetben, ha jogszabályváltozás, új iránymutatás, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót, felülvizsgáljuk a tartalmát, módosítjuk. Amennyiben változik a tevékenységi körünk felülvizsgáljuk a jelen tájékoztatónkat.

A Szolgáltató jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani és azt a weboldalán közzétenni. A módosítás a honlapon történő közzétételtől hatályos és nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Copyright 2021 © Minden jog fenntartva | MenyegzőreFel

Esküvői büdzsé kezelő komplex táblázatok + videó

Átfogó információs anyag, 6 db letölthető táblázat és egy hosszabb videó, hogy minden szempontot figyelembe vegyetek a kiadások feltérképezésénél és tudatosan, hatékonyan tudjátok tervezni, használni az esküvőre szánt költségkeretet.